Automatikus Esemény típusok | ScrollMAX

Automatikus Esemény típusok

Kereskedelem

Új projektet rögzítettek: új projekt létrehozása egy több terméket magába foglaló gyártáshoz, az egymáshoz tartozó ajánlatok és táskák egybegyűjtéséhez és kezeléséhez.

Projekthez feljegyzést írtak: a résztvevőknek küld üzenetet a projektben írt feljegyzésekről.

Projekt mérföldkő változott: a projekt mérföldkövekben meghatározott gyártási ütemtervében újabb állomást jelöltek meg.

Projektet töröltek/lezártak: a résztvevőknek küld üzenetet a projekt törléséről vagy lezárásáról.

Új CRM esemény: az ajánlatokkal kapcsolatos új esemény létrehozásáról értesít.

Új ajánlat: elsősorban vagy egy adott partnerhez kapcsoltan lehet hasznos (pl. az értékesítő kolléga vagy külsős üzletkötő tudjon róla, ha a cégnek ajánlata készül) vagy az opcionális feltétellel akkor küldjön a program üzenetet (pl. a kereskedelmi vezetőnek), ha az ajánlatkérőnek ehhez engedélyre lenne szüksége.

Új partnert rögzítettek: minden új partner rögzítésekor üzenetet küld. Elsősorban a Partner minősítés folyamatában hasznos: miután a kereskedő rögzített egy új partnert, annak adatait, illetve céginformációt – általában a pénzügy – leellenőrzi, a fizetési módot, partner besorolást beállítja vagy jóváhagyja.

 

Táska

Új táska: elsősorban vagy egy adott partnerhez kapcsoltan lehet hasznos (pl. az értékesítő kolléga vagy külsős üzletkötő tudjon róla, ha a cégnek megrendelése érkezett) vagy az opcionális feltétellel akkor küldjön a program üzenetet (pl. a kereskedelmi vezetőnek), ha a megrendelőnek ehhez engedélyre lenne szüksége.

Táska állapota változik: ha bármelyik táska/egy megrendelő bármelyik táskája/egy adott táska állapota változik. Opcionális feltételként megadható, hogy csak egy bizonyos állapotra váltásnál küldjön üzenetet. Hasznos lehet, ha például a pénzügyi területnek szeretnénk külön is jelezni, ha egy táska „Számlázható” állapotú lett.

FONTOS táska állapota változik: lényegében megegyezik az előzővel, csak itt a FONTOS jelzésű táskák állapotváltozását figyeli a program. Pl. szól a minőségellenőrnek, ha egy ilyen táska „Szállítható” állapotúra vált.

FSC táska: egy táskát FSC típusúra állítanak. Ha az FSC munkák nem mindennaposak, akkor ezek kezelése esetleg nagyobb odafigyelést kíván. Ezzel az eseménnyel a program azonnal tudja figyelmeztetni az anyaggazdálkodó kollégát.

Táskához feljegyzés készült: az adott táskához a Digitális táskán feljegyzést rögzítettek. Ezek olyan bejegyzések, amik lényegesen érintik a gyártási folyamatot, de nem a gyártáselőkészítő által, a táska indításakor kerülnek rá utasításként. (Pl. az adott táska gyekese mindenképpen tudjon róla, ha ilyen történik.)

Diszpó lista lezárva: a Táska szerkesztő Diszpó lapján a gyekes a listát lezárta. Az expediálás felé ez jelzi, hogy az aktuális, hiteles állapotot látják ők is a saját listáikban, így dolgozhatnak ezek alapján. Olyan esetben érdekes, amikor nagyon rövid átfutással, jellemzően többszöri változtatással kell szállítani (pl. lapzárta után).

Diszpó lista szerkesztésre megnyitva: a már lezárt diszpó listához megrendelői módosítás érkezett, így az változni fog, a lista új verziót fog kapni. Ilyenkor az expediálás részéről fokozott figyelem szükséges, mert lehet, hogy a már megkezdett csomagolásokat, raklapozásokat is érinti a változás!

Táska "Tervezett" állapotú lett: a Táska szerkesztőben a gyekes a táskát tervezettnek jelölte, azaz valamilyen, a gyártást érintő információ még nem pontos (pl. nem tudjuk a pontos példányszámot, terjedelmet, vagy hogy egyáltalán még megrendelik-e.)

Táska "Tervezett" állapotról normál állapotú lett: a szükséges információ, megrendelés vagy engedély megérkezett. Például a program jelezheti az anyaggazdálkodás felé, hogy le lehet hívni a kereskedőnél lefoglalt papír mennyiséget.

Táska "Probléma" állapotú lett: nem problémás táskához problémát rögzítettek. Amíg a táskához legalább egy aktív probléma van, addig a továbbiak felvitele nem jár új üzenettel.

Táskához új problémát rögzítettek: az előzőtől eltérően valamennyi új probléma rögzítéséről értesít (pl. adott táska gyekesét, a termelésirányítót).

Táska "Probléma" állapotról normál állapotú lett: az adott táskánál az utolsó aktív problémát is lezárták, s így a táska többé nem problémás. Ha egy táskán több aktív probléma is szerepel, a program csak egyszer, a legutolsó lezárásakor küld üzenetet.

Problémát lezárták: minden probléma lezárásánál jelez.

Problémához megoldást rögzítettek: egy már felvett problémához utólag megoldást írtak. Akkor is küld a rendszer erről üzenetet, ha egyébként maga a probléma már nem aktív.

Nem számlázott táskát készre állítanak: manuálisan készre állítottak egy táskát, ami nem lett kiszámlázva.

Szállítási határidő változás: a táska szállítási határideje megváltozik. Mivel ez egy elég gyakori esemény (elég, ha a gyekes nem azonnal adja meg a pontos dátumot, hanem visszalépve módosít), így általános eseményként használva nagyon sok felesleges üzenetet generál. Az igazi szerepe az, hogy egy konkrét táskára figyeljen.

Programban lévő táska fontos adata változik: elsősorban a termelésirányító(k)nak szóló értesítés akkor, ha egy már beprogramozott táskán a határidő, részszállítás, gépindulás, stb. változik. Ha ez az esemény típus nincs beállítva, akkor a program is elkészíti az üzenetet a Táska szerkesztő bezárásakor, de a felhasználónak kell a címzetteket beállítania és az üzenetet elküldenie.

Programban tervezett táskát töröltek: a program nem kezeli, módosítja közvetlenül a Termelési programot, hanem erre figyelmezteti a termelésprogramozó kollégát. (A táska törlés esetén a program csak a tervezett erőforrás lekötéseket tudná törölni, aminek eredményeképpen az egyik pillanatról a másikra üres, kieső idők jelennének meg a termelési programban...)

Beszállítás: a táskához felvett alvállalkozói (pl. külső fóliázás) vagy beszállítási (pl. behúzandó termékminta) feladathoz termék érkezett. Általánosan nem nagyon szokott hasznos lenni, de egy-egy konkrét táskánál fontos szerepe lehet (pl. a rendszer azonnal szóljon a minőség-ellenőrzésnek, hogy minél előbb nézzék át és hagyják jóvá a beszállítást.)

Táskához többletpéldányt rögzítettek: a szállítólevél készítésekor a program rákérdez az esetleges többletre, és a többlet kezelés folyamata szerint kezeli is azt. Ha ott a felhasználó megad többlet mennyiséget, akkor a program értesítést küld. Ez az esemény is inkább adott táskánál lehet hasznos (pl. a megrendelő akkor akarja eldönteni, hogy kell-e neki. Egy beállított automatikus e-maillel akár az éjszaka közepén is mehet neki az információ és a kérdés.)

Táskához elintézendő többletpéldányt rögzítettek: a táskához többlet mennyiség lett, és a többlet kezelés folyamata nem tud vele mit kezdeni: vagy nem volt róla előzetesen döntés, vagy a mennyiség függvényében döntenek majd. Azaz ha a megrendelő előre kéri az összeset, vagy pl. közbeszerzés miatt nem is vehet át többet, akkor ne kérdezzünk rá e-mailben. De ha eddig nem nyilatkozott, akkor mehet a kérdés. (Ezt az üzenetet a Partner törzsben, adott megrendelőhöz érdemes így beállítani. A táska gyekese viszont minden ilyen esetben kaphat erről értesítést.)

Imprimálás rendben: a táskához volt aktív Imprimálás táska feladat, amit lezártak. Egy-egy adott táskánál hasznos, vagy nagyon rövid átfutási idejű munkákkal foglalkozó cégeknél általános üzenetként (pl. a termelésirányítás felé, hogy indulhat a nyomás.)

Táska indítás engedély rendben: a Táska engedély feladatot lezárták, a munka indítható. Erről bővebben a Táska indítási/szállítási engedélyek oldalon olvashat.

Szállítási engedély rendben: a Szállítási engedély feladatot lezárták, a munka szállítható. Erről bővebben a Táska indítási/szállítási engedélyek oldalon olvashat.

Táskát töröltek: bár olyan táskát nem lehet törölni, amihez szállítási feladat vagy anyagutalvány kapcsolódik, néha fontos lehet, ha a táska törlésekről valaki tud. Érdemes a gyekest mindenképpen beállítani (ha tévesen törölnék a táskáját, tudjon jelezni).

Új Javítás táska: amikor egy táska típusát Javítás típusúra állítják, a program automatikusan F1 üzenetet küld a megadott felhasználónak.

Új alvállalkozói feladat: a gyekes a táskában új alvállalkozói feladatot rögzített. A szállítási feladatokat végző kollégáknak lehet ez egy jelzés, hogy ahhoz a munkához lesz még egy diszpo. De a termelésirányítónak is lehet hasznos információ, mert emiatt a programban esetleg előrébb kell hozni a munkát, hogy a határidő tartható legyen.

Anyagleadás állapot határidő után változott: az anyagleadás táska feladat határideje már lejárt és a feladat állapota megváltozott (késve leadott/elfogadott anyag).

Imprimálás állapot határidő után változott: az imprimálás táska feladat határideje már lejárt és a feladat állapota megváltozott.

Táska állapotot visszaállítanak: a táska állapotok automatikusan technológiai sorrendben követik egymást, mégis előfordul, hogy akár hiba miatt visszakerül a munka egy előző régebbi munkaállomásra. Ez az üzenet ilyenkor figyelmeztetheti pl. a kereskedőt, hogy a termék esetleg később készül el.

Táska számlázható állapotú lett: a táskából szállítólevél készült, és az állapotát számlázhatóra állították. A kereskedő és a pénzügy is hasznát veheti ennek az üzenetnek.

Táskához fájlt csatoltak: az előkészítő kolléga értesülhet róla, ha az ügyfél elküldte az anyagot, és az a táska fájlkezelő ablakában elérhetővé vált.

Táska visszamondott állapota változik: a megrendelő a gyártást előzőleg lemondta, de mégis meggondolta magát, ezért a táska újra aktívra lett állítva. A visszaállításhoz „Táskát visszamondottra állíthat” jogosultságra van szükség.

Alvállalkozói diszpóhoz címke/paletta készült: a program megkülönbözteti az alvállalkozói diszpó sorokat, és amikor egy ilyenhez elkészül a címke vagy létrehozták a palettákat, értesítést küld.

Táska feladat Problémás állapotú lesz: ez az értesítés akkor jön létre, amikor egy táska feladat elvégzése problémába ütközik. Kiválasztható, hogy melyik táska feladat esetén küldjön értesítést a program.

Táska feladat Folyamatban állapotú lesz: a táska itt megadott feladatának elvégzése éppen folyamatban van.

Táska feladat Rendben állapotú lesz: az adott feladatot elvégezték.

 

Termelés

Forma értesítéses állapotra változott: a nyomandó anyag, illetve a szükséges lemez/klisé/szita állapotának követésére a programban különböző státuszokat lehet létrehozni, a fájl feltöltéstől kezdve akár a lemez nyomás utáni kikezeléséig. Ezek közül az állapotok közül meg lehet jelölni azokat a fontosabbakat, amikről a program küldjön értesítést. Ilyen lehet, ha a leadott anyag nem megfelelő, ha a softproofot jóváhagyták, esetleg belső imprimálást várunk.

Anyag értesítéses állapotra változott: az alapanyag állapotára is több státuszt használ a rendszer, az igényléstől kezdve akár a nyomás utáni, gyártásközi vágásig. Itt is meg lehet jelölni azokat, amiknél a program szóljon: pl. ha ritka az elővágás, akkor a raktári kiadás után a program automatikusan tud erre figyelmeztetni.

Programozott tagot töröltek: a program értesít, ha a gyártáselőkészítő/kereskedő kolléga olyan tagot töröl, amit már beprogramoztak. A törölt tagokat a programban megjelöljük.

Új szabadság igény: a ScrollMAX Szabadságnyilvántartó rendszerében egy dolgozó szabadság igényt rögzített.

Új munkaidő igény: a ScrollMAX Műszaktervezőjében rendkívüli túlórát igényeltek.

Jóváhagyás/Elutasítás: az igényelt túlórát jóváhagyták vagy elutasították.

Online műveletet felvettek: feltételként az is megadható, hogy milyen művelet esetén küldjön értesítést a program.

Online műveletet lezártak: a műveletek listájából kiválasztható, hogy milyen művelet lezárása esetén küldjön értesítést a program.

 

Szállítás

A diszpo sor szállítható állapotú lett: bármilyen típusú diszpósort Szállítható állapotúra állítanak. Az engedély feltétellel használva, általános eseménynek, e nélkül egy adott táskánál, esetleg konkrét partnernél lehet csak hasznos.

Engedélyes megrendelői diszpó szállítható lett: olyan diszpó sor lett szállítható, mi a megrendelőnek megy (Teljes vagy Rész) és a Partnertörzsben megadott engedélyezési szint Szállítás, vagy nagyobb. Bővebben a Szállítási engedélyezési folyamat oldalon olvashat.

Megrendelői szállítás előkészítve: akkor jelez, ha a diszpó sor Teljes vagy Rész típusú (azaz kész termék megy a szállítóval) és a szállítást a megrendelő intézi. Elsősorban az automatikus értesítő e-mail kiküldésére szolgál, de egy adott munka vagy kiemelt ügyfél esetén a minőség-ellenőrzésnek is fontos lehet.

Megrendelői szállítólevél elkészült: Teljes vagy Rész típusú szállítólevél lezárását követően küldi ki az üzenetet a program. (Pl. tájékoztatni lehet az ügyfelet, hogy a megrendelt terméket a szállító átvette és hamarosan kézbesítik.)

Nyomda szállító diszpó sor szállítható lett: a csomagolás megvolt, lehet intézkedni a termék szállításáról.

Engedély nélküli szállítás: olyan táskáról készült szállítólevél, aminek az engedélyezési táska feladata még nem volt lezárva. Erről bővebben a Táska/szállítási engedély feladat folyamata oldalon olvashat.

Diszpó sort töröltre állítanak: az expediálás során valaki töröltre állít egy diszpó sort. Mivel a szállítás lemondását a legtöbb esetben a gyártáselőkészítő a Táska szerkesztőben kezeli, ez az esemény a legtöbb esetben különlegesnek számít. Ilyen lehet, ha nem sikerül a megadott mennyiséget leszállítani, vagy hiba történt, és véletlenül töröltek egy élő feladatot. Mindkét esetben jó, ha erről legalább a gyekes értesül.

Aznapi diszpót rögzítettek: a diszpo rögzítéséről automatikus üzenetben értesíti az illetékes munkatársat.

A táska összes szállítólevelét visszaérkeztették: értesítés a gyekesnek, hogy ha a táskához több elvégzendő feladat (számlázás, probléma, stb.) már nem tartozik, akkor lezárható.

 

Anyaggazdálkodás

Cikk készlet változott: ezt az eseményt vagy csak a Mozgás szűrővel és/vagy egy szűkebb cikkszám tartományra érdemes használni. A kettő kombinációjával viszont beállítható, hogy a program szóljon, ha beérkezik egy megfigyelt cikk, vagy felhasználást rögzítenek egy egyébként fontos, adott munkához tartott, drága vagy speciálisan kezelendő (pl. biztonsági alapanyag) cikkre.

Cikk készlet minimum alá csökken: a program jelzi, ha rendelni kellene. A program mindig szól, ha a cikken készlet mennyiség változás volt és az új mennyiség kevesebb, mint a minimum szint.

Táskához rendelt anyag beérkezett: olyan rendelést vételeznek be, ahol a táskaszám is ki volt töltve. Értelemszerűen a táskánál felvett eseményeknél hasznos: pl. szól a gyekesnek, ha megjött a munkához szükséges speciális alapanyag.

Új cikket rögzítettek: könyvelési, termékdíjjal kapcsolatos beállítások ellenőrzéséhez.

Belső cikk készlet minimum alá csökkent: abban az esetben, ha az alapanyagokat elsősorban külső raktárban tárolják, és csak a leggyakrabban használtakat tartják az üzemhez közel, ez az értesítés jelzi, hogy amint alkalom adódik, fel kell tölteni a belső raktárkészletet, nehogy a termelésben fennakadás legyen.

Rendelés tétel visszaigazolás dátuma megváltozott: a visszaigazolás az a dátum, amikorra a beszállító a megrendelt alapanyag érkezését jelzi. Ennek a megváltozása esetén küld automatikus értesítést a program.

 

Minőségbiztosítás

Új hibalap készül: a program jelzi, ha a rendszerben egy táskához új hibalapot rögzítettek (pl. a megrendelő kapcsolattartója tudjon róla, hogy valami nagyobb gond/eltérés történt a partnere munkájával.)

Új hibalap alvállalkozói feladatos táskához: külön értesítést lehet beállítani azokhoz a táskákhoz, amikben alvállalkozói feladatok vannak betervezve. Az alvállalkozók betervezett műveletei miatt kell jobban figyelni ezekre a táskákra.

Hibalap állapota változik: az állapot feltétellel megadható, hogy amikor a hibalapot döntéssel, felelősök megállapításával, intézkedésekkel együtt lezárnak, a vizsgálat eredményéről kapjon értesítést az érintett táska gyekese, a termelési és kereskedelmi vezető, stb.

Új hibalap készült adott keletkezési helyen: csak a megadott területen felvett hibalapokról megy értesítés pl. a termelésirányítónak vagy a részleg vezetőjének.

Hibalapot lezártak: Egy hibalap állapota az intézkedés közben folyamatosan változik. Ezekről a változásokról a program automatikus üzenetekben értesíti azokat a személyeket, akik foglalkoznak a feladattal. A „Hibalapot lezártak” automatikus értesítés azoknak szól, akik a köztes állapotokról nem szeretnének folyamatosan értesülni, de fontos, hogy időben tudják, ha egy hibalapot lezártak.

Karbantartás

Új TMK lapot rögzítettek: a termelési vezetőnek és a termelés irányítónak mindenképpen jó ezekről azonnal tudomást szerezni, de az ügyeletes karbantartó által használt mobilra küldött SMS is segíthet a műszaki probléma minél előbbi elhárításában.

TMK lap állapot változott: a karbantartási folyamatot a program különböző állapotok kezelésével vezeti (jóváhagyott, átadott, elfogadott javítás). Ezek változásáról küldhet a program értesítést.

 

Számlázás

Számlát kiegyenlítettek: kimenő számlák esetében. Ez az értesítés hasznos lehet pl. a gyekeseknek, ha olyan táskát kell elindítani a gyártásba, aminek megrendelője rendszertelenül fizet vagy nagy tartozása van.

Kintlévőség keret túllépve: az új számla kiállításával a megrendelőnél meghatározott kintlévőség keretet túllépték. Ilyenkor érdemes lehet a megrendelő engedély szintjének módosítása, a pontos kiegyenlítések követése. Erről részletesebben a Partner minősítése oldalon olvashat.

Kintlévőség kereten belül: egy kiegyenlítés (sztornózás, jóváírás, stb.) után a partner újra a kintlévőségi limit alá került. Ha e miatt előzőleg megemeltük az engedély szintet, akkor most akár csökkenthetjük. Erről részletesebben a Engedélyezési szintnél olvashat.

Új számla: néha a külsős üzletkötők (de akár a saját kapcsolattartók) számára is hasznos, ha tudják, hogy a partnerüknek új számla ment ki. Adott partnernél használva beállítható, hogy az új számla tényéről a cégnél e-mailen – akár többen is – értesüljenek...

Új proforma számla: előlegbekérő, proforma számla készült az ügyfélnek. Rövid átfutási idő esetén fontos, hogy a munka megkezdését engedélyező előleg minél hamarabb beérkezzen. Ilyen esetben hasznos, ha a proforma számla kiállításáról a megrendelő oldalán többen is tudnak.

Proforma számlát leszámlázták: a kiküldött előlegbekérőre megérkezett az utalás, így az esetleges engedélyes táska feladatokat le lehet zárni, a táskát/szállítást el lehet indítani.

Új bejövő számla: elsősorban a Partnertörzsben egy konkrét beszállítónál beállítva lehet hasznos.

 

Szerszámok

Új szerszámot rögzítettek: a ScrollMAX rendszer Szerszám nyilvántartó moduljában új szerszámot vittek fel. Hasznos, ha az új szerszámok tervezését és beszerzését külön kolléga kezeli. Így ő ilyenkor azonnal kap egy értesítést.

Szerszám állapot változott: a program szól, ha egy szerszám beérkezik, hibás lesz, esetleg a megrendelő elviszi, vagy selejtezésre kerül.

Szerszámot visszaadnak:a megrendelő a szerszámot elvitte. Ha nem a nyomda kérte meg erre, akkor érdemes lehet a miért?-tel foglalkozni...

Hibás/javítandó szerszám: az üzenet a gyekes és a termelésirányító kollégának is hasznos lehet a munkák beütemezésénél és a határidő megbecsülésében, mert a javítás a tervezetthez képest további időt vesz igénybe.

 

PrintPortál

Új webes rendelés érkezett: a webes felületen keresztül – a kiküldött árajánlati levélre vagy egy előző webes felületre hivatkozva – új megrendelést adtak fel. Erről bővebben a PrintPortál könyvben olvashat.

Printportál fájlfeltöltés: a webes felületen a megrendeléshez vagy a táskához új fájlt töltöttek fel. Az üzenetben az előzetes PDF ellenőrzés eredménye is megtalálható.

Softproofhoz megjegyzést írtak: a jóváhagyásra feltöltött softproofhoz megjegyzést írtak vagy jóváhagyták.

Táskához megjegyzést írtak: a webes felületen a megrendelő egy táskához megjegyzést, hozzászólást írt.

Új/módosított webes diszpó: egy webes megrendelés vagy táska szállítási utasítását a megrendelő módosította.

PrintPortál Preflight hibát talált: a program a PrintPortálra feltöltött PDF fájlokat több szempont szerint ellenőrzi és külön jelzi, ha hibát vagy esetleges gondot talál.