Táska szerkesztő | ScrollMAX

Táska szerkesztő

A frissen létrehozott új vagy a szerkesztendő, meglévő táska a Táska szerkesztőben nyílik meg. Itt tudjuk módosítani a táska nyomtatványon is megjelenő utasításokat, információkat, megadni a szállítási listát, visszaigazolást készíteni, anyagot igényelni, számlázást előkészíteni, stb. – azaz minden olyan feladatot elvégezni, amit egy gyártáselőkészítőnek egy megrendeléssel kapcsolatban el kell végeznie.

Az ablak megnyitásakor (első vagy későbbi visszanézések, újbóli megnyitások alkalmával is) a program figyelmeztető üzeneteket jeleníthet meg. Ezek egy részét a partnertörzs beállításai határozzák meg:

 • ha a partnernél az engedélyezési szint Táska vagy Árajánlat, akkor erre figyelmeztet.

 • a Partnertörzs Kereskedelem lapján a Figyelmeztetés szöveg ki van töltve.

A Figyelmeztetések lapon beállítottak szerint a program szólhat, ha

 • ha a partnernek nincs szerződése

 • ha a partnernek lejárt a meglévő szerződése

 • ha a partnernek adott napon túli lejárt számlája van

 • ha a partner lejárt tartozása egy adott összeg felett van

 • ha a partner nincs minősítve

 • ha a partner aktuális kintlévősége és/vagy lejárt tartozása meghaladja a minősítés során meghatározott limitet.

A program a fenti feltételek esetén csak figyelmeztet ezekre a gondokra, de nem tiltja le a táska rögzítését, illetve módosítását. Az Automatikus értesítések és Napi jelentések során viszont lehetőség van az olyan új ajánlatok listázására és figyelésére, ahol a partnernél ehhez engedélyezés van beállítva.

A Táska szerkesztő ablaka 5 nagyobb részre osztható:

 • a táska fejléce tartalmazza a munka fő adatait és legfontosabb beállításait: táskaszám, megrendelő, cím, táska állapota, típusa és a kapcsolódó táska száma, tervezett kapcsoló, stb.

 • a jobb oldalon a legfontosabb, legtöbbet használt funkciók gombjai érhetők el

 • az ablak nagy részén a különböző területek vagy feladatok szerint csoportosított lapok láthatók, a bal oldalon a lapokhoz tartozó interaktív menüvel

 • az ablak alsó részén a gyors Scroll üzenetküldés és a kapcsolódó üzenetek elérését lehetővé tévő funkciók találhatók

 • a bal alsó részen a táskával kapcsolatos problémák, figyelmeztetések listája, valamint a Táska feladatok beállítására szolgáló Feladatok gomb látható.