Heti jelentések | ScrollMAX

Heti jelentések

A heti jelentéseket minden hétfő reggel generálja le a program. Az aktuális hét adatai mellett – ahol természetesen ez értelmezhető – az előző hét és az elmúlt 4 hét átlaga, valamint ezek százalékos aránya is szerepelnek. A rontott értékek piros, a javulás zöld hátteret kapnak.

 

Anyaggazdálkodás

Elfekvő készlet – 30 nap: a cikktörzs azon cikkei, amikhez nem készültek bizonylatok 30 napja, és a 30. nap az adott hétre esik.

 

Karbantartás

Lezárt TMK lapok: az adott héten lezárt tervezett megelőző karbantartás lapok.

 

Kereskedelem

Összesítés: az adott, előző és a 4 hét átlagában készült új ajánlatok, verziók (ezek lehetnek korábban nyitott táskákhoz rögzített új verziók is) és táskák száma és átlagos értéke.

Új ajánlatkérők: az adott héten először ajánlatot kérő partnerek listája.

Új megrendelők: az adott héten először rendelő partnerek listája.

Elveszett megrendelők: pont a lekérdezett héten volt egy éve, hogy a megrendelő rendelt.

Felhasználónkénti összesítés: egy kalkulátor/gyekes adott héten rögzített ajánlatainak (elkészült és kiajánlott) és táskáinak száma, átlagos értéke, valamint a táskáihoz készült számlák értéke.

Ajánlatok/táskák, db/hét: az adott héten keletkező ajánlatok és táskák száma.

A héten rögzített partnerek: az adott héten rögzített új partnerek listája.

 

Minőségbiztosítás

Lezárt hibalapok: a lekérdezett héten lezárásra kerülő hibalapok.

 

Munkaügy

Új kollégák: az adott héten beléptetett dolgozók.

 

Pénzügy

Összesítés: adott heti kiszámlázás és a rögzített beszállítói számlák darabszáma és összes értéke, a ki- és befizetések összege, valamint a hét végi záró összes és lejárt kintlévőségek és tartozások, összehasonlítva az előző hét és a 4 hét átlagával.

Heti árbevétel: az adott heti árbevételt hasonlítja össze az előző év azonos hetével és annak átlagával.

Heti összesített árbevétel: az adott hétig kiszámlázott éves árbevétel összehasonlítása az előző évvel.

Kinlévőség/lejárt arány: a kiegyenlítetlen számlák és az azon belüli lejárt határidejű kiegyenlítetlen számlák aránya az adott héten.

Cash flow: klasszikus cash flow, a különböző kategóriákba sorolt lejárt (1-30, 60, 180, 180+), valamint a jövőben esedékes (1, 2, 3, 3+ héten belül) kimenő és bejövő számlák értéke és ezek különbsége.

Cash flow grafikon: az adott heti kimenő összesent és a bejövő összesent hasonlítja össze grafikonon, kronologikus rendben.

 

Termelés

Összesítés: heti összesített jelentés a munkalapok alapján, összehasonlítva az előző heti adatokkal és az elmúlt 4 hét átlagával.

Kieső idők: szintén a munkalapok alapján: nem produktív, nem eladható művelet típusok mennyisége típusonként, ahol megadható, ott konkrét táskával.