Táska szerkesztő - Infolap | ScrollMAX

Táska szerkesztő - Infolap

Az utasítások rész első lapja, ahol a megrendeléskor, illetve a táska létrehozásakor általában már rendelkezésre álló adatok adhatók meg:

 

Alap adatok

Rendelés száma: a megrendelő által hivatkozott saját azonosító száma, PO szám. Ez az adat megjelenhet a csomag- és raklapcímkéken, a szállítólevélen és a számlán. A Táska listázásnál szűrési szempont.

Cikkszám: egy adott termék azonosítására szolgál, ami összeköthet több táskát (pl. ugyanannak a konzerves címkének vagy használati utasításnak a különböző gyártásai). A cikkszám szintén szerepelhet a csomag- és raklapcímkéken, a szállítólevélen és a számlán, valamint szűrni lehet a Táska listázásnál. Fontos, hogy a program a sorszámok kezelésénél a kiosztott intervallumokat megrendelőnként és cikkszámonként figyeli!

Anyagleadás: dátum és idő/megjegyzés. A várható, illetve szükséges anyagleadási határidő. Ez előtt nem tudunk a munkával érdemben foglalkozni. Ez szerepel a visszaigazoláson is, több táska feladat határideje állítódik ez alapján.

Nyomás (várható kezdete): a rendszer az anyag igénylésnél használja, ez az a tervezett időpont, amíg az alapanyagnak rendelkezésre kell állnia. Elsősorban ott fontos, ahol az anyagleadás és a gyártás időpontja között sok idő telik el: hosszú előkészítési, imprimálási folyamat, vagy „ráérős” munka. A tervezett nyomás kitöltésével elkerülhető, hogy a szükségesnél feleslegesen korábban szállítsák le az alapanyagot – amit így hamarabb is kell majd kifizetni.

Szállítás: dátum és idő/megjegyzés. A pontos időpontra megadott szállítási utasításokat a program a diszpó listában kezeli. Ez az egy dátum az utolsó részszállítás időpontja, amikorra a teljes megrendelést le kell szállítani.

(Diszpóra felvesz) gomb: az itt megadott paraméterekkel egy sort felvesz a diszpó listára. Ha a megrendelő egyben, a szállítás napján a szokásos módon kapja meg a terméket, akkor egy gombnyomással el is intézhető a szállítási utasítás kitöltése.

(Dátum aktualizálás) gomb: a már rögzített diszpó sorok dátumát frissíti az itt megadott szállítási határidővel. Hasznos, ha a táska másolással, az eredeti táska szállítási listájával együtt készült.

Részszállítás kapcsoló és dátum: a dátummező csak abban az esetben jelenik meg, ha a részszállítást bejelölik. Ez az az időpont, amikor a megrendelésből valamit (lehet, hogy csak valamelyik tagot és/vagy csak a megrendelt mennyiség egy részét) a megrendelőnek át kell adni. Ha több részszállítás is lenne, ide akkor is csak a legelső határidejét kell megadni. A további információk – azaz mit, kinek, hova és mennyit – a diszpó listába kerülnek.

Nyomda szállít kapcsoló: alapértelmezés szerint a táska összes szállítását a megrendelő vagy a nyomda intézi. Egy-egy diszpó sornál ettől el lehet térni, így lehet, hogy a helyben történő szállításokat a nyomda, a belföldi és export fuvart már a partner rendeli meg. Az alapértelmezett beállítást az Általános > Beállítások > Program beállítások lapon lehet megadni.

Minta: eredeti, proof, színminta, előző gyártásból táska példány, stb. Figyelmeztetés a gépmesternek, hogy vegye elő a fizikai táskát és keressen benne.

Kötészet: a munka kivitele. Szerepel a visszaigazoláson, ez jelenik meg minden listázásban is. Ha a táska árajánlatból készült, akkor a program hozza az ott megadott kivitelt. Ez az érték csak szabad szöveges adat, ez alapján a program nem számol semmilyen ráfordítást, hozzálékot, stb.

Csomagolás: az alapértelmezett csomagolási mód, szerepel a visszaigazoló levélen is. A konkrét csomagolási és raklapozási adatokat, utasításokat a diszpó soroknál lehet megadni.

Terjedelem: az első, nem módosító mezőben a program által számolt oldalszám található. A mellette lévő mező ennek felülírására szolgál a táska nyomtatványon és a visszaigazolásban. (A program mindig oldalban számol, de pl tömböknél egyértelműbb az „50 lap+ borító”, mint a „100+4 oldal”.)

Méret: beállítástól függően két vagy három dimenzió. Mivel ezek nagyban befolyásolják az előkalkulációt, ezek az értékek csak a termék paraméterezésénél módosíthatók.

Példányszám: a gyártásba kerülő mennyiség, ami néha eltérhet a ténylegesen megrendelt mennyiségtől (más mennyiségi egység vagy gazdaságosabb nagyobb mennyiséget előre legyártani). Mivel ez is meghatározza a teljes előkalkulációt, ez is csak a termék paraméterezésénél változtatható. A gyártott példányszám melletti szabad szöveges mezővel a táskán és a visszaigazoló levélen felül lehet írni a megadott mennyiséget, pl. 5000 helyett „5×1000”.

Termék kategória: a megrendelések különböző csoportosítására szolgáló kategória. Az kategória megadásakor a program ellenőrzi, hogy a törzsben megadott termékdíj és VTSz szám egyezik-e a táskán lévővel és ha nem, jóváhagyással beállítja azokat. A választó melletti  gombbal a kiválasztott kategóriához beállított Leírás jeleníthető meg.

Nettó kg: ha a Számlázási utasítások megadták a termék lemért tömegét, akkor az az adat jelenik itt meg. Ha nincs tényleges érték, akkor a program a kalkulált (becsült) termék tömeget mutatja.

ISBN/ISSN: Könyvek és időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma.

Kereskedő: a táska készítője (gyekes), a megrendelő külső és belső kapcsolattartóján kívül minden táskához beállítható egy kereskedő is. Ez a személy megjelenik a digitális táska alsó részén, a táska infomenü Kapcsolattartók menüpontjában. Lehet rá külön szűrni, csoportosítani, egyedi statisztikákat készíteni. A táska létrehozásakor a megrendelőhöz beállított Kapcsolattartó lesz a táska kereskedője, de ez a későbbiekben megváltoztatható.

Gyekes: a táska készítője, gazdája. A legtöbb, a táskával kapcsolatos Automatikus értesítés címzettje. Sok feladat lista, ahol szűrni lehet a saját munkákra, ez a beállítás alapján dolgozik. Alapértelmezés szerint a táskát létrehozó személy, de ez a későbbiekben módosítható.

Kapcsolattartó: a Partnertörzs Adatlapján beállított kolléga.

Kelt: a táska létrehozásának dátuma, nem módosítható adat.

Csere gomb: A táska paraméterei lecserélhetők egy tetszőlegesen kiválasztott táskáéra vagy ajánlatéra. A csere előtt egy lista jelenik meg, ahol a táska típusán túl megadható, hogy a program a másolás során milyen paramétereket, kapcsolódó adatokat másoljon át a táskára, s miket hagyjon az alapértelmezett értéken.

Visszamond gomb: ha a már gyártásba került táskát a megrendelő lemondja, akkor azt ezzel a gombbal lehet töröltre állítani. Mivel a táskára már valamilyen adatrögzítés történt, így teljesen nem lehet a rendszerből eltávolítani, a táskaszáma megmarad. A gomb újabb megnyomása a visszamondott táskát újra aktívvá állítja. (Mind a két esemény bekerül a táska Naplójába.) A gomb csak akkor aktív, ha a bejelentkezett felhasználó a szükséges jogosultsággal rendelkezik.

Táska törlés gomb: ha a táskához nincs semmi rögzítve (tény műveletek, szállítási feladatok, számlák, stb.) akkor – megfelelő jogosultsággal – a táska a rendszerből törölhető és a táskaszáma újra kiadható.

Táska másolás gomb: a jelenlegi táska alapján hozza létre az új táskát. Erről bővebben a Táska létrehozása másolással oldalon olvashat.

 

Tagok listája

A lap jobb felén a Termék szerkesztőben felvitt tagok listája, valamint a nyomathordozó és forma aktuális állapota látható. A táblázat csak olvasható; termék adatokat módosítani, tagot felvenni vagy törölni csak a termék paraméterezésével lehet.

 

Egyéb információk

Megjegyzés: belső információ, feljegyzés. Nem kerül rá se a táskára, se a visszaigazoló levélre. Az Ajánlat szerkesztő Átfutás ablakába írt információ itt is megjelenik.

Kiinduló ajánlat száma: a táska alapjául szolgáló árkalkuláció. Ha a táska ajánlatból készült, akkor ezt a program automatikusan ki is tölti.

 (Info az ajánlatról) gomb: a megadott ajánlat címét, keltét, készítőjét, a verzióhoz rögzített Belső és Megrendelőnek megjegyzés tartalmát jeleníti meg.

Váltás gomb: a táskát elmenti, a Táska szerkesztőt bezárja, majd a kiinduló ajánlatot megnyitja az Ajánlat szerkesztőben.

Cég: a választóval megadható, hogy a megrendelés melyik céghez tartozik. Ez alapján választja ki a program levelek fejlécét, figyeli, hogy melyik szállítólevélre vagy számlára kerül a táska. (Csak többcéges rendszerben látható.)

Új esemény gomb:  itt a ScrollMAX rendszer Scroll Esemény modulját éri el, segítségével a konkrét táskához – és ezen keresztül a partnerhez – tud eseményt rögzíteni.

Ha az táskát Scroll Eseményből hozzák létre, akkor a program a kiinduló eseményt – a megrendelés e-maillel együtt – automatikusan csatolja is. Ezzel a táska előzménye is elérhető lesz.

Kapcsolódó események gomb: csak akkor aktív, ha a táskához esemény kapcsolódik. Itt a táskához már rögzített eseményeket láthatjuk.