Új visszaigazolás készítése | ScrollMAX

Új visszaigazolás készítése

 A program sablonjaival a megrendelés visszaigazolása is általában csak pár kattintás. A program a kiválasztott sablon alapján a termék paraméterei és a táska fő adatai alapján legenerál egy alapot, amit természetesen az elküldés előtt pontosítani, kiegészíteni is lehet.

Címzés mező

Név és Cím: a megrendelő Partnertörzsben rögzített adatai.

Címzett: a táskánál megadott kontakt, de a Nevek lapon rögzített másik személy is kiválasztható.

E-mail: a kiválasztott címzetthez tartozó e-mail cím, ami a levélnél módosítható.

Megszólítás: a kiválasztott levélsablon alapján a program automatikusan kitölti.

Aláíró és Beosztás: alapértelmezés szerint a levelet létrehozó bejelentkezett felhasználó, de vagy a felhasználók listájával, vagy szabadon kitöltve más személy is megadható.

Megjegyzés mező: a sablonban megadott szöveggel jön létre, de ez könnyen bővíthető, átírható. Erre a legegyszerűbb és legkényelmesebb mód a szövegsablonok használata.

Kezdő/vége szöveg gomb: a levél bevezetésének és befejezésének a beállítására, módosítására szolgál.

Utasítások gomb: a Táska szerkesztő utasításaiban lévő szöveget másolja be a Megjegyzés mezőbe.

 

Termék adatok mező

A program a visszaigazoló levélre azokat a paramétereket, sorokat teszi rá, amik a címke előtti kapcsolóval ki lettek jelölve. Így ha valamilyen adatot nem kíván a levélen szerepeltetni, akkor elég csak a jelölést kivennie.

Munka címe: alapértelmezés szerint a táska száma és címe.

Leírás: opcionális kiegészítés a címhez, a levélen alatta jelenik meg.

Méret: a termék mérete. Ha a két érték szerepel a Szabvány méretek törzsében, akkor annak nevét a program zárójelben a méretben megjeleníti. (Pl. „210×297 mm (A/4)”)

TerjedelemPéldányszám és Kötészet: az adott verzióban megadott, illetve kalkulált adatok.

Hozott anyag: a program a szövegsablon listából mindig az elsőt választja ki az új verzió felvitelekor, ezért a leggyakoribb anyagleadási módot („Nyomdakész PDF”) érdemes elsőnek felvenni. Ha szeretné ezt alapértelmezetten üresen hagyni, akkor a listában az első sornak vegyen fel egy üres sort.

Csomagolás: a táska Infolapján megadott csomagolási mód.

Szállítás: alapértelmezés szerint a fuvart intéző fél, nyomda vagy a megrendelő.

Anyagleadás: a táska Infolapján megadott időpont.

Imprimálás: ha az Előkészítési utasítás lapon az imprimálás aktív, akkor annak paramétereit a program a levélen is feltünteti.

Határidő: a táska Infolapján megadott időpont.

Diszpók is kapcsoló: a program a levélen kilistázza a táska megrendelői (Teljes és Rész) szállítási utasításait.

Nettó terméksúly: a program által kalkulált nettó kg.

Tagok beállítása: ezek az információk mind a Tag szerkesztőben megadott adatok alapján kerülnek kitöltésre. A Szín mezőbe kerül az esetleges Gépi lakk és/vagy a tag Felület mezőjének tartalma is. Az Anyag mezőbe elsősorban az alapanyag Levélen megnevezése kerül. Ha az nincs kitöltve, akkor a mező tartalma megegyezik a kalkulációban lévő alapanyag névvel.

A listából szabadon törölhet is tagot (pl. kézzel vonja össze, vagy csak két külön technológiával kalkulálta ugyanazt a tagot), illetve vihet is fel újat (pl. máshol nyomott, hozott melléklet, amit a kalkulációban nem rögzített.)

 Azonos tagok együtt kapcsoló: a Termék/tag bontás rész alapján a program külön kezeli azt a tagot, aminek bármilyen gyártási-technológia paramétere különbözik. Bár a megrendelő számára ugyanaz a 32 és a 4 oldalas belívünk, a részforma beforgatása és más kötészeti művelete miatt külön kezeltük. A levélen viszont nincs akadálya, hogy ezeket újra összevonjuk és 36 oldalként ajánljuk ki.

Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor a program azokat a tagokat, ahol ugyanaz a szín és a felületkezelés, az alapanyag és a megnevezés, összevonja és egyben jeleníti meg a levélen.

Fizetés mező

Az itt megadott legtöbb paraméter a Táska szerkesztő Számlázás lapján beállított értéket tartalmazza. A levél iktatásakor a program ezeket vissza is írja, azaz pl. a visszaigazoláson megadott számlázandó egységár vagy fizetési feltétel megjelenik a Táska szerkesztőben, s később a Kimenő számla írásánál is.

Fizetés: a megadott fizetési mód és ütemezés.

Vállalási ár: a program azt az árat, devizát és mennyiségi egységet ajánlja itt fel, amit a Számlázás lapon is beállíthatott. Ha ott nem tette volna meg, akkor akár kézzel megadva, akár a  gyorsgombot használva (egységár, összesen ár, EUR egységár, EUR összesen ár, EUR ár 1000 pld- ra) is megteheti.

Bontott ár kapcsoló: a program az árat Művelet – Anyag – Alvállalkozó bontásban ajánlja ki. A gyorsgyombok ezeket is a megfelelő devizanemmel és mennyiségi egységgel töltik fel a előkalkuláció alapján, de kézzel is szabadon kitölthetők.

Számlázandó (mennyiség): az egység ár mennyiségi egysége alapján a számlázandó mennyiség: darabárnál a példányszám, egy összegű árnál 1, 1000 darabra megadott árnál a példányszám / 1000, csomag árnál a csomagok száma, stb. Ennek az adatnak egyrészt a statisztikákban, kimutatásokban van szerepe, ahol a teljes összeget kell figyelembe vennünk, másrészt ez alapján tudja a program a bruttó összköltséget a levélen is feltüntetni. (A bruttó összköltség akkor jelenik meg a levélen, ha ezt az opciót a beállításoknál bejelölte.)

ÁFA kulcs: a bruttó összköltség kiszámításához használandó kulcs, a Számlázás lapon megadott Vámtarifaszám alapján.

Termékdíj: az esetleges termékdíj kategória szerinti Ft/kg. A táskánál kiválasztott kategória alapján a program automatikusan hozza.

Egyéb ár: valamilyen kiemelt ár közlésére szolgál. Ilyen lehet a szállítási vagy szerszám költség, esetleg a külön fizetendő termékdíj. (Hosszabb listára az Egyéb tételek szolgál.)

 

Egyéb tételek

A megrendelt termék mennyiségén és egységárán túl számlázandó további tételek: szerszámköltség, szállítás, tervezés, stb. A program a listát a Táska szerkesztő Számlázás lapján rögzített Egyéb számlázandó tételek alapján tölti ki, de ezeket – szemben a táska egységárával – nem írja vissza.

 

Számlázási adatok

A Partnertörzs Számlázás lapján (ha nincs kitöltve, akkor az Adatlapon) megadott Megnevezés és Cím, amire a program a Kimenő számlát kiállítja. Ha ezt az adatot még a visszaigazolásban feltüntetjük, akkor elkerülhető, hogy a pontatlan rögzítés vagy az időközben változott adatok miatt később a megrendelő visszaküldje a számlát.

Funkciók

Táska gomb: a szokásos infogombunk, amivel a visszaigazolás írása közben is minden lényeges adatot elér az adott munkával kapcsolatban.

Megnéz gomb: a visszaigazoló levél előnézete.

Csak mentés gomb: a program a levelet iktatja, de nem küldi el. Hasznos, ha a levelet az elküldés előtt még valakinek át kell néznie, jóvá kell hagynia. Ilyenkor a Visszaigazolás táska feladat állapota Folyamatban lesz.

Létrehoz gomb: a program a levelet iktatja és a megadott e-mail címre elküldi. A táska feladatot – megerősítés után – le is zárja.

Mégsem gomb: eldobja a levelet.