Táska szerkesztő - Anyagigénylés | ScrollMAX

Táska szerkesztő - Anyagigénylés

A gyártás tervezést nagyon leegyszerűsítve három feltételt kell biztosítani: mit, mire és mivel fogunk kinyomtatni. A táska rögzítésekor az új megrendelés azonnal megjelenik a termelésprogramozás és az előkészítés területén, mint elvégzendő feladat, így az anyagleadás és kapacitás tervezés felé nincs további teendő. Az alapanyag biztosítás viszont nem ennyire automatikus: ehhez a gyártáselőkészítőnek anyag igényléseket kell indítania. (Az anyaggazdálkodás folyamatáról bővebben itt olvashat.)

A táskához rögzített igénylések a rendszeren belül mindenki számára elérhetők: a táska infomenü Anyagutalvány menüpontjával vagy a digitális táska Anyag gombjával bármikor kilistázható, hogy

 • A gyekes milyen anyagokat írt ki (már ha túl van az anyagigénylésen).

 • Az anyaggazdálkodó ehhez milyen készlet cikket rendelt.

 • Az utalvány alapján a raktár mennyit adott már ki.

   

Anyagigénylés táska feladat

Az anyagigényléshez is tartozik egy Táska feladat, amivel követhető, hogy melyik táskáknál nincs még a folyamat elindítva. Az aktív feladat egyrészt a gyártáselőkészítő Aktív feladatai listájában is látszik, másrészt a külön ehhez a feladathoz létrehozott menüpont is jelzi. A Táska szerkesztőben a feladat állapota a menüben is látható:

 • : a feladat nincs beállítva, a táskához nem kell anyagot igényelni.

 • : a feladat még folyamatban van.

 • : a táska feladat lezárult, minden szükséges anyagot igényeltek.

Ha a táska feladat határideje már lejárt, akkor a menüpont színe pirosra vált.

Az új táska létrejöttekor a program aktív állapottal hozza létre a táska feladatot. Mivel a program nem tudja automatikusan követni, hogy a felhasználó valamennyi kiemelt anyagot megigényelt-e, ezért azt figyeli, hogy új igénylést rögzítenek és a táska bezárásakor rákérdez, hogy lezárhatja-e a feladatot. A tévesen lezárt feladatot természetesen újra aktívra lehet állítani.

Az igénylés – és később az utalványozás – eltérhet a táskán megadott, az előkalkulációban szereplő anyagoktól és mennyiségektől. Ilyen eset lehet például:

 • A drága kreatív alapanyagnál a beigazításhoz a gyekes azonos grammsúlyú, de jóval olcsóbb ofszet papírt ír ki.

 • Az elfekvő, maradék készletből is választva a munka egy részét ilyen alapanyagra, vagy akár több cikkre utalványozza.

 • A készleten rendelkezésre áll már megvágott ív is, így a mennyiség egy része abból, a maradék vágandó nagy ívből kerül kiadásra.

Akkor is több igénylés is készülhet egy taghoz, ha a megrendelő kérése vagy az alkalmazni tervezett gyártási technológia miatt ugyanolyan, de több alapanyagra lesz szükség. Ha az igénylés már nem módosítható, akkor a gyártáselőkészítő a többlet szükségletre egy új, pót igénylést indít. Ha közben a tag alapanyag állapota már Utalványozva, Kiadva, Megvágva, stb. lenne, akkor a program a tagra rögzített új igénylés miatt azt újra visszaállítja az alap Nincs info állapotra. Így a táska újra megjelenik a Készlet modul Kiadni listájában, vagy a Termeléskövetés Elővágás feladatainál.

 

Állapotok

Minden igénylésnek/utalványnak van egy állapota is:

Igényelve: új igénylés, az anyaggazdálkodás még nem foglalkozott vele. Az igénylés adatait (pl. mennyiséget) a gyártáselőkészítő még szabadon módosíthatja, vagy akár teljesen törölheti.

Jóváhagyva/fogadva: az igényléshez továbbra sincs kötelezően valós készlet cikk hozzárendelve, de annak adatai már nem módosíthatók, az igénylés nem törölhető. Ezzel az állapottal jelölhető, hogy vagy a termelés oldaláról a gyártási technológia alapján az alapanyag minden paraméterét és a szükséges mennyiséget is ellenőrizték, vagy az anyaggazdálkodás már elkezdte a szükséges cikk kiválasztását, a forgalmazó megkeresését. Ha közben a táska változik, s ezért a szükséges alapanyag is, a gyártáselőkészítőnek ezt külön jeleznie kell!

Utalványozva: az igénylésből utalvány készült. Ilyenkor már kötelezően van hozzárendelt készlet cikk is. Az állapot jelentése az, hogy az anyaggazdálkodó a szükséges mennyiséget vagy a szabad készlet terhére, vagy egy új megrendelés elküldésével biztosítottnak látja.

Kiadva: az utalvány alapján az igényelt mennyiséget (vagy esetleg többet) a készletből ki is adták. A utalvány ezzel lezárt állapotú lesz, az aktív listákból el is tűnik.

Törölt: valamilyen ok miatt az igénylésen/utalványon kért alapanyagot, esetleg csak a még fennmaradó mennyiséget már nem fogják kiadni (pl. elfogyott az alapanyag, s azt kézi kiadási bizonylattal egy másik cikkből pótolják.)

Az állapot változások egy része automatikusan, a Készlet modulban történik. A program az állapot változásokat naplózza, így a Történet gombbal bármikor visszanézhető, hogy az igénylést ki és mikor hozta létre vagy ki állította töröltre.

 

Előkalkulációs anyagok

A lap felső részén található táblázat a termék paramétereinél megadott, előkalkulációs anyagokat és mennyiségeket tartalmazza.

Anyagutalvány gomb: az előkalkulált anyagokat (nyomathordozók, keménytáblás és kasír anyagok, stb.) listázza nyomtatható formában.

Raklap címke gomb: a kiválasztott tag adatai alapján egy vágólapot nyomtat. Mivel ezen a nyomtatványon a kalkulált anyag megnevezése és a teljes mennyiség található, sok esetben vagy nem lesz teljes egyértelmű (pl. csak „Fényes műnyomó” szerepel a címkén) vagy nem a ténylegesen a palettán található mennyiség lesz (pl. 50.000 ív 100.000 kisebb ívre vágva). Ez a funkció csak akkor hasznos, ha a teljes Készlet és anyaggazdálkodási folyamat nem indult még el. Ha már az anyag kiadása az igénylés-utalvány alapján történik, akkor a program a felhasználási bizonylathoz nyomtat majd pontos adatokat (cikkszámot, készlet cikk megnevezést, stb.) tartalmazó raklapcímkét.

Cikktörzs gomb: az Anyaggazdálkodás modul alap- és segédanyag törzsét nyitja meg.

Immobil készlet gomb: Anyaggazdálkodás modul Elfekvő készlet lekérdezését nyitja meg.

 

Igénylések listája

Az ablak alsó felén a már rögzített igénylések listája található. A táblázat első fele az igényelt, kalkulációs anyagra vonatkozik (megnevezése, mérete, stb.), míg a második fele már az utalványozott készlet cikk cikkszámát, megnevezését, valamint az utalvány állapotát mutatja. Ez utóbbi adatokat rendszerint az anyaggazdálkodó kolléga adja. (Az összes paraméter leírását a Terhelés módosítása lap tartalmazza.)

Összesített táblázat kapcsoló: mivel a tag alapanyag állapotát a program az igénylésen keresztül kezeli automatikusan, így minden egyes taghoz külön igénylést kell rögzíteni. Sokszor azonban a különböző tagokhoz igényelt alapanyag azonos (csak a szín változik, vagy részforma is van). A könnyebb tervezést, ellenőrzést segíti az összesített nézet:

Ilyenkor a program az igényelt mennyiséget az anyag megnevezése, grammsúlya, mérete és száliránya alapján összesíti.

Tervezett gomb: ha az utalványhoz már tartozik készlet cikk, akkor annak aktuális készletét és jövőbeni mozgásait lehet ezzel a funkcióval lekérdezni.

Maradék gomb: a program a kiválasztott cikk fő paraméterei (grammsúly és méret) alapján lekérdezi az Anyaggazdálkodás modulban megjelölt maradék, eselék és elfekvő cikkeket. Ha a gyekes akár részben talál a kért paramétereknek megfelelő, kiszórandó cikket, akkor néha érdemes még a termék gyártási paramétereit is megváltoztatni hozzá. (Pl. nem 4, hanem csak 3 produkcióban fér fel az eselék anyagra a szórólap, de megvan hozzá a szükséges mennyiség. Így igaz, hogy a nyomási fordulat és így a nyomási költség több lesz, de az alapanyag viszont majdnem ingyen van.)

Új igénylés gomb: a megjelenő ablakban az előkalkuláció alapján új igénylés rögzíthető.

Másol gomb: a kijelölt igénylést lemásolja. Az igénylés állapota Igényelve, a már kiadott mennyiség 0 lesz.

Módosítás gomb: csak a még Igényelve állapotú tételek paraméterei módosíthatók.

Törlés gomb: törli az igénylést a rendszerből. Csak még Igényelve állapotú sornál engedélyezett.

Jóváhagyva gomb: a kijelölt igénylést Jóváhagyva állapotra állítja. Ehhez a Készlet > Anyagigénylést jóváhagy jogosultság szükséges.