Termékdíj kategória | ScrollMAX

Termékdíj kategória

Nyomdai rendszer lévén természetesen nem elkerülhető a termékdíjak kezelése. Ez már az árajánlatközlő levélen is megjelenik, de igazán a tényleges megrendeléstől kezeli a rendszer. Az ehhez tartozó táska feladat segítségével nyomon követi, hogy hol tart a nyilatkozat bekérése, jelzi, ha a szállítás közeledtével még hiányzik. A leszállított mennyiség alapján a termékdíj összegét a kimenő számlán automatikusan feltünteti és segít elkészíteni a negyedéves bevallást.

A nyomdában előforduló kategóriákat a Kereskedelem csoport > Beállítások > Termékdíj törzs tartalmazza:

 

Beállítások lap

Megnevezés: a kategória megnevezése, ami – ha szükséges – a számlára is kerül.

Termékdíj: a számlázandó termékdíj összege, Ft/kg-ban.

Stat. kód: számlázás esetén a használandó statisztikai szám. Itt használhatók saját kódok (pl. TD I., TD II,), illetve a különböző CSK kódok is. A program ezen azonosító alapján gyűjti ki a számlákról a termékdíj statisztikához az adatokat, így itt mindenképpen egyedi azonosítót kell használni!

Nyilatkozat kell kapcsoló: a program ez alapján automatikusan be-, illetve kikapcsolja a kapcsolódó táska feladatot.

PrintPortálon választható kapcsoló és Sorrend: az új webes megrendelésnél a megrendelő látja-e az adott kategóriát. Sok esetben a laikus megrendelőnek (is) gondot okozhat eligazodni a nyomdában használható valamennyi termékdíj kategória között, így a csak speciális esetben használtakat a PrintPortálon választható kapcsolóval el tudjuk tüntetni. Ugyancsak segítség lehet, ha a listában a leggyakrabban használandó (reklámhordozó, csomagoló anyag, stb.) kategóriákat tesszük a lista elejére. Ezt a Sorrend a Portálon tudjuk beállítani.

 

Számlán szöveg lap

Az adott termékdíj kategóriával számlázandó táskánál a program a megjegyzés rovatba az itt megadott szöveget illeszti. A szövegben két sablonmező használható:

  • <CSERE> ennek helyére kerül a táska száma és a munka címe

  • <FT> az esetleges felszámolt termékdíj összege.

Például reklámhordozó kategóriánál:

<CSERE>: a Reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból <FT> Ft.

Átvállalás esetén:

<CSERE>: a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés a.) pontja alapján a vevőt terheli.

 

Termékdíj nyilatkozat

Ha az adott termékdíj mentességéhez valamilyen nyilatkozat szükséges, akkor azt a PrintPortál a megrendelés leadásakor automatikusan le tudja generálni és el tudja küldeni a megrendelőnek. Ehhez a szükséges nyilatkozatokat RTF formátumban el kell készíteni, majd ezeket a dokumentum fájlokat a megfelelő tételhez feltölteni. A dokumentum szabadon tartalmazhat formázásokat, és képeket is. A változó, behelyettesítendő adatokat speciális mezőben kell megadni. Ezek a mező nevéből és a „{{}}” karakterekből állnak, például: {{ceg.cegnev}} helyére a program a megrendelő cég nevét teszi majd. A teljes a Termékdíj nyilatkozat sablon mezők oldalon található.

A hibásan megadott mezőket a program nem fogja megtalálni, így azok megjelennek majd a kész nyilatkozatban!