A táska fogalma | ScrollMAX

A táska fogalma

A ScrollMAX kereskedelmi és termelésirányító rendszer alapja a táskák (megrendeléseken) kezelése: az értékesítés és árajánlatkészítés után szinte minden lényeges folyamat, feladat a rögzített táskákról szól, azokhoz kapcsolódik. Egy nyomdában maga a „táska” kifejezés több dolgot is jelenthet:
 

  1. Egy megrendelés: a legáltalánosabb jelentés egy adott megrendelt terméket és a hozzá kapcsolódó összes folyamatot jelenti. A specifikáción túl a táskának van szállítási feladata, számlára is kerül, jutalékot fizethetünk utána, esetleg hibalap tartozik hozzá. A gyártásban ütemezzük, műveleteket, anyagot rögzítünk rá. A ScrollMAX rendszerben a „táska” kifejezést általában ilyen jelentésben értjük.

  2. Gyártási utasítás: egy adott termék kigyártásához szükséges utasítások, kézzel kitöltött vagy valamilyen programból (pl. Excel táblázat) kinyomtatott lapja. A termelést is lefedő számítógépes rendszer hiányában a dolgozók ezt a lapot kapják meg, általában a fizikai táskára rögzítve, ragasztva.

    A ScrollMAX rendszerben is van egy nyomtatható utasítás lap, ami a definíciónk szerint minden a gyártáshoz szükséges és csakis a szükséges információt tartalmazza technológiai sorrendben. Mivel azonban a gyártáselőkészítő által még a termelés tényleges indítása előtt elkészített utasítás mellett sok más, sokszor később keletkező információra is szükség van, csak maga a nyomtatvány kevés. Ezért a rendszerben mi a digitális táskáról beszélünk, amikor a gyártási utasításként használjuk a táska kifejezést:

    Itt a nyomtatványon túl azonnal elérhetők a szállítási utasítások (aktuális állapot szerint), az utalványozott és a már kiadott anyagok, az alvállalkozói feladatok és a már megtörtént beszállítások, a táskához tartozó fájlok listája, stb.

  3. Fizikai táska: a gyártáshoz szükséges minták, előző gyártások, az aláírt, jóváhagyott és a minőség-ellenőrzéshez szükséges ívek, szállítólevelek és egyéb, a gyártás folyamán képződő dokumentumok gyűjtésére és tárolására szolgáló, nagyobb karton tasak, iratgyűjtő vagy boríték. Hagyományosan ez kíséri a termék gyártását, területről területre haladva. Sokszor maga a fizikai táska jelentette az elvégzendő feladatot: a fizikai táska bekerült a termelésprogramozóhoz, aki beütemezte, majd átvitte az előkészítésre, ahol sorba állt. A termelésben a dolgozók is erről tudták, hogy mi is a tényleges feladat, mivel jellemzően a táska külső oldala tartalmazta a gyekes által kitöltött gyártási utasítást.

    A ScrollMAX rendszerben is megmarad a fizikai táska, hiszen a kontroll íveket, mintákat, dokumentumokat továbbra is gyűjteni és archiválni kell. Maga a táska viszont a táskaszámon túl maximum a megrendelő nevét és a munka címét tartalmazza, semmilyen más adat vagy információ nem kerül rá! Mivel a termelés teljes folyamatában minden lényeges ponton – a termelésprogramozástól az előkészítésen át egészen a konkrét gépekig – a kollégák a ScrollMAX programmal dolgoznak, így valamennyi szükséges adat mindig az aktuális, legfrissebb verzióban áll rendelkezésre a digitális táskán. Így nem fordulhat elő, hogy a nyomtatásban már elavult adattal találkoznak, vagy a fizikai táska nem érkezik meg a területre és ezért nem foglalkoznak a feladattal.