Program terület | ScrollMAX

Program terület

 A Termelési programba munkát a Táskák listájából lehet a legegyszerűbben berakni.

Itt a még nem programozott táskák találhatók, amiket az egérrel megfogva egyszerűen rá lehet húzni a megfelelő gépre a kívánt időpontra. Ha tagot (nyomási idő) vagy művelet húznak ki, akkor a kalkulációs törzsekben beállított Kapacitástervezés normái paraméterek alapján a program a tervezett gyártási időt is felajánlja.

Ha a táskát a programba berakták, akkor a Programozva gombbal az le is zárható. Így a listában mindig csak a programozásra váró munkák láthatók. A program lehetőséget ad a nyomás és a kötészet/utómunka külön kezelésére is. Ilyenkor külön gomb szolgál a nyomás és külön a kötészet programozásának lezárására. A táblázat feletti választóval pedig szűrni lehet, hogy csak azok a táskák jelenjenek meg, ahol a nyomás/kötészet/bármelyik vagy mind a kettő programozása még nincs lezárva. Ezt az opciót a Termelés program > Beállítások > Termelésprogramozás beállítások lapon a Gépterem és kötészet külön programozva kapcsolóval lehet aktiválni. (Ez a funkció ott hasznos, ahol külön felelőse van a gépterem és az utómunka tervezésének. Ha egy ember végzi a teljes folyamat programozását, akkor érdemesebb ezt egyben kezelni és csak a legvégén, egyszer lezárni a táskát.)

Egyéb feladatokat (pl. karbantartás, munkaszünet, stb.) a program területen az időpontra jobb gombbal kattintva lehet felvinni:

  • Az Új menüponttal egy alap feladatot hoz létre a program, amit szabadon át lehet írni;

  • Az Egyéb műveletek menüpont megjeleníti a sablon feladatokat, ahonnan azt ki lehet húzni a megfelelő gépre és időpontra.

A tételeket legegyszerűbben dupla kattintással lehet módosítani.
 

Feladatokkal kapcsolatos funkciók

A programba behúzott tételekkel kapcsolatos műveleteket a jobb egérgombbal előhívható menüvel lehet elérni. A menü lehet teljesen szöveges vagy a legfontosabb funkciókat ikonokként külön csoportosított is. Ezt a menü Szöveges menü kapcsolójával lehet beállítani.

A program különbséget tesz a táskás és a nem táskás feladatok között, a megjelenő menüben elérhető opciók különböznek.

Egyes funkciók gyorsgombok segítségével közvetlenül is elérhetők: ezeknél elég csak az egér kurzort a kérdéses tétel fölé húzni, majd megnyomni az Alt és a funkcióhoz rendelt billentyűt.

Az ikoncsoport első sora:

(Módosítás): megnyitja a Tétel módosítása ablakot.

(Kész): a feladatot elvégzettre állítja.

(Igazítás az előzőhöz): az adott feladat kezdését a gépen előtte lévő tétel befejezéséhez igazítja, akár napokkal is előre mozgatva azt.

(Igazítás a következőhöz): az adott feladat kezdését úgy állítja be, hogy annak befejezése egybe essen a gépen lévő következő feladat kezdésével.

(Csere felfelé (előző elemmel): az adott tételt felcseréli a gyártási sorban előtte álló tétellel. Ennek a kezdési időpontja az előző feladat kezdése lesz, ami közvetlenül az adott tétel után indul majd.

(Csere lefelé (következő elemmel): ugyanaz, mint az előző funkció csak itt a sorban következő feladattal cserél az adott művelet.

(Kettévág (dialogus)): az adott feladatból két tételt csinál úgy, hogy azok hossza megegyezik az eredeti tétel hosszával. Az új tételek hosszát a megjelenő ablakban lehet beállítani:

(Félbevág (automatikus)): az adott feladatot két egyenlő hosszúságú részfeladatra bontja.

Ezek a funkciók akkor hasznosak, ha

  • Egy nagyobb gyártási folyamatot megszakítanak és közben egy másik műveletet végeznek;

  • Több, kisebb részfeladatra bontják, hogy a készre jelentésekkel jobban tudják követni a tervet.

(Törlés): törli az adott feladatot a programból.

A második sorban található ikonokkal a táskával kapcsolatos információk érhetők el:

(Info): a megjelenő ablakban a táskával kapcsolatos legfontosabb információk (Utalványozott anyagok, Táska problémák, Szállítási lista és Feljegyzések) láthatók.

(Probléma): a táskához rögzített problémákat lehet megnézni, lezárni vagy új problémát rögzíteni.

 CTP/Lemez: a tagok nyomóformáinak állapotát jeleníti meg. A táblázatban látható az egyes formák lemezeinek állapota elő és hát lemezekre bontva. 

(Szállítások): a táska szállítási utasításai jeleníthetők meg. Gyorsgomb: Alt + D.

(Tény műveletek): a táskán már rögzített tény műveletek: ki, mikor, melyik gépen, mit végzett el, mennyi idő alatt és milyen mennyiségben. Gyorsgomb: Alt + C.

(Anyag): a táskához kiírt anyagutalványok listája: mit igényelt a gyekes, ehhez mit utalványozott az anyaggazdálkodó, esetleg ebből mennyit adott már ki a raktár. Gyorsgomb: Alt + A.

(Szerszámok): a táskához rendelt szerszámok listája.

(Gépindulás): a  Táska szerkesztőben  megadott gépindulás információk.

(Kapcsolódó dokumentumok): a táskához kapcsolt fájlok listája.

(Beszállítások): az alvállalkozótól vagy a beszállítótól már beérkezett anyagok és mennyiségek.

Az ikon csoport alatt a hagyományos menü található.

A táska címe: a táskaszám, megrendelő és a munka címe mellett a táska állapota is látható. A menüre kattintva a digitális táska jelenik meg. Gyorsgomb: Alt + Y.

Megjegyzés: a feladathoz írt megjegyzés látható. A menüpontra kattintva a program megnyitja a Táskák listáját és rááll az adott táskára.

Üzenetek: a táskához kötött Sablon Scroll üzenetek listája, amivel egy kattintással lehet előre definiált üzenetet küldeni a rendszeren belül.

Alapanyag beállítása (csak tagos feladatnál): a tag alapanyag állapotát lehet a törzsben megadott értékekre állítani.

Nyomóforma beállítása (csak tagos feladatnál): a tag nyomóforma állapotát lehet a törzsben megadott értékekre állítani.

Szűrés: a programban csak az adott táskához tartozó feladatok jelennek meg színesben, a többi tétel szürke lesz. A program a gépekhez beállított prioritás alapján a nézetben látható feladatokat össze is fűzi. Ezzel a funkcióval könnyen át lehet tekinteni, hogy egy konkrét munka hogyan menne keresztül a teljes gyártáson. Gyorsgomb: Alt + X.

Partner szűrés: a programban az adott táska megrendelőjéhez tartozó munkák lesznek csak színesek. A szűrést a menüsorban a ikonnal lehet kikapcsolni.

Programozás: diagramon és listában megjeleníti az adott táska teljes termelési programját: melyik gépen, mikorra és mennyi idővel lett a tétel beütemezve. Gyorsgomb: Alt + Q.

Táska a programban: a program egy olyan nézetet állít be, ahol a táska összes feladata látszik: csak azok a gépek és az a dátum intervallum lesz beállítva, ahol a táska valamelyik művelete előfordul. A jobb áttekinthetőség miatt automatikusan bekapcsolja a táska szűrést is.

Táska/tag hozzárendelés: az adott feladatot egy másik táska tagjához rendeli.

Táskák: megnyitja a Táskák listája ablakot, ahonnan újabb feladatokat lehet a programba húzni.

Szöveges menü: az ikoncsoport helyett hagyományos menüpontok jelennek meg.

A CTRL billentyű és a jobb egérgomb együttes lenyomásával tájékozódhatunk a tagok nyomóforma és alapanyag állapotáról, a hozzá felvett jelölőkről, a hozzá tartozó szerszámokról, a fontosabb dátumokról és időpontokról, valamint a táska diszpó listáját is megtekinthetjük.