Ütközések ellenőrzése | ScrollMAX

Ütközések ellenőrzése

 A gépeknél megadott prioritás és száradási idő alapján a program figyelni tudja, hogy a termelési program változása, sorrendek felcserélése, stb. miatt ne legyen hamarabb egy tétel, mint az azt megelőző művelet.

A program egy adott táskához tartozó összes aktív feladatot sorba rendezi, majd ellenőrzi, hogy

  • egy taghoz tartozó valamennyi művelet rendben követi egymást

  • a nem tagos műveletek is sorrendben vannak

  • nem tagos feladat nem előz meg tagosat, azaz a teljes termékkel végzett művelet az utolsó tagos művelet kezdése (plusz esetleges száradás) után kezdődik.

Az ütközések figyelése történhet automatikusan vagy kézzel indítva. A kézi futtatást a menüsor Ellenőrzés gombjával lehet indítani. Az automatikus ellenőrzéshez a menüsoron be kell kapcsolni az Ütközések jelzése kapcsolót. Ilyenkor a program adott időnként lefuttatja az ellenőrzést és jelzi, ha hibát talál:

  • Az Ellenőrzés gomb felirata piros lesz.

  • A nézetben látható hibás tételeket animációval jelzi.

  • Ha a nézetben látható a két, rossz sorrendben lévő tétel, akkor azokat egy szaggatott vonallal össze is köti.

Ütközések listája

A hibás tételek a menüsor Ellenőrzés gombjával listázhatók ki:

A táblázatban azok a tételek láthatók, amiknél a prioritási sor szerinti következő gépen hamarabb szerepel a tag vagy táska, mint annak kezdése + esetleges száradási idő.

A Táska a programban gombbal a program olyan nézetet állít be, amin a táskához tartozó valamennyi aktív feladat látható.

Az ablak bezárása nélkül is lehet a Termelési programban dolgozni, így ez folyamatosan nyitva lehet. Ilyenkor érdemes az ablak átlátszóságát úgy beállítani, hogy az alatta lévő program is olvasható legyen.