Oszlopok - Gépek | ScrollMAX

Oszlopok - Gépek

 Az oszlopokban a termelésprogramozásnál használt gépek láthatók. A ScrollMAX rendszerben háromféle „gépet” különböztetünk meg:

  1. kalkulációs gépek: ezek inkább csak nyomási/gyártási kategóriák, képletek. Egy fizikai gépnél is lehet belőlük egyszerre több, például „SM normál”, „SM borítékhoz”, „SM extra”.

  2. terv gépek: a termelésprogramozásban használt erőforrások. Ezek általában már megfelelnek egy-egy fizikai gépnek, de néha előfordulhat itt is gyűjtő gép: a három vágógép nincs külön programozva, hanem csak egy „Vágás” általános gép van, ami alapján az egyes vágók sorban csinálják a munkát.

  3. tény gépek: a tényleges gépek, amiken a termelést végzik.

A Programozás gépei a konkrét gépek (pl. nyomdagép, irkafűző, hajtogató gépek, stb.) mellett lehetnek gyűjtő és technikai gépek is. Ezeknél általában nem az időhossz számít, hanem – mint egy lista – csak maximum a feladatok sorrendje számít. Ilyenek lehetnek az egyes alvállalkozót jelző gépek, vagy pl. vágási, csomagolási listák. Itt általában olyan hosszúak a tételek, hogy azok az általános nézetnél még jól olvashatók legyenek.

Ha van durva és finom tervezés, akkor lehetnek gyűjtő gépek is: például ha a tervezéskor még nem eldönthető, hogy a több hajtogató közül melyiken megy majd a munka, akkor az először egy „Hajtások” gépre kerül, majd a műszak tervezésekor kerül innen át a konkrét gépre.

Minél több gépet kapcsolnak be, a program átláthatósága, olvashatósága csökken. Ezért a programban különféle nézeteket lehet létrehozni (pl. Nyomógépek, Hajtogatók, Kötészet, Mind, stb.), amik között gyorsan, egy kattintással vagy a Ctrl + 1-9 gombbal lehet váltani.

A program hátterében a gépeknél beállított műszakhatárok és az esetleges tervezett műszakszünetek láthatók. (A program a napi tervezésnél használja az egyébként nem tervezett műszakokat is, mint túlórát.)

 

Fejléc

Az oszlop fejlécében több, a géppel kapcsolatos információ is látható.

Aktív művelet

A fejléc háttér színe alapján látható, hogy éppen milyen típusú műveletet végeznek a gépen. Itt a Tény műveleteknél beállított Művelet típus szerinti szín látható:

  • sárga: beigazítás, beállás

  • zöld: gyártás

  • kék: egyéb eladható idő (pl. színmosás)

  • szürke: egyéb produktív idő (karbantartás, ebédszünet, pihenő)

  • piros: kieső idő (anyagra várás, géphiba, munkahiány)

A tényleges műveletet a program az Online Termeléskövető modulban rögzített munkalapok alapján keresi ki. Itt azokat a Tény gépeket figyeli, amiknél az Online program beállításban az adott programozott gép szerepel. Mivel a termeléskövetésben a dolgozók előre rögzítenek (azaz azt adják meg, hogy mivel kezdtek el foglalkozni), így a Program lista fejléc színeivel egy pillantással felmérhető, hogy mi is történik a termelés területén. Ha egy gép fejléce pirosra vált, akkor a konkrét esemény is lekérdezhető két kattintással, s akár azonnal intézkedni is lehet.

Aktív karbantartási lapok

A Karbantartás modul használata esetén a gép nevének színéből látszik, ha az adott géphez nyitott feladatok vannak. Kék színű lesz, ha időszakos vagy egyedi karbantartást írtak ki, piros, ha a gépen hibaelhárítási lap van. A fejlécen jobb gombbal előhívott menü TMK lapok gombjával ezek lekérdezhetők, de akár új karbantartási lap is indítható.

Megjegyzés

Minden géphez lehet a termeléssel kapcsolatban feljegyzést írni. Ezek az adott gép használatával, a tervezéssel kapcsolatos információk. Ide kerülhet, hogy az adott hajtogató gép mire van beállítva (ha több közül lehet választani, akkor az egyik legyen a leggyakrabban használt beállításon, ezzel megspórolva pár átállítást). Ha egy géphez megjegyzést rögzítettek, akkor a gép neve az oszlop fejlécében félkövérrel, szögletes zárójelben jelenik meg. Az egérkurzort a fejléc fölé húzva a beírt megjegyzés megjelenik.

A megjegyzést a gép törzsadatainál, illetve a fejlécen jobb gombbal előhívott menü Megjegyzés gombjával lehet módosítani, a Törzsadatot módosíthat jogosultsággal.

 

Gépek menü

Az oszlop fejlécén jobb egérgombbal kattintva érhető el a Gépek menü.

Üzenetek: a Termelési programmal kapcsolatos Sablon Scroll üzenetek listája. Itt azok a sablonok találhatók, amik nem táskához kötöttek (pl. „Ne tervezz már rá.”, „Miért áll!?”, stb.). A funkció segítségével pár kattintással lehet Scroll üzenetet küldeni.

Megjegyzés: Törzsadatot módosíthat jogosultsággal lehet a gép beállításával, tervezésével kapcsolatos információt megadni. Ha a géphez van megjegyzés, akkor a program a címet félkövér stílussal és szögletes zárójellel jeleníti meg. Az egeret az oszlop fejléc fölé húzva a megjegyzés meg is jelenik.

TMK lapok: az adott géphez nyitott, aktív karbantartási és hibaelhárítási lapok listája. Ha a géphez van nyitott lap, akkor azt a program a gép nevének színével jelzi.

Listaként: az adott gép programját táblázatos formában jeleníti meg.

Nyomtatás: a gép programját listaként kinyomtatja.

Oszlop balra/jobbra: a nézetben felcseréli a két gépet. Ez a beállított nézetet nem módosítja, a program újraindítása vagy a nézet váltása után újra az eredeti beállításra áll vissza.

Gépek: a listával egyedi nézetet lehet beállítani. Ez nem írja felül a törzsben megadott nézetet.

Program exportálása: ott az adott vagy az összes gép programja exportálható ki táblázatos formában vagy az éppen látható program menthető el képként.

Kikapcsol: kikapcsolja az oszlopot, de a mentett nézetet nem módosítja. A nézet következő betöltésekor ez az oszlop is újra látható lesz.

Betölt: az oszlopba egy másik gép programját tölti be. Ez sem írja felül a beállításokat, a következő betöltéskor újra a törzsben megadott gép jelenik itt meg.