ISO hibalap jelzése | ScrollMAX

ISO hibalap jelzése

A program külön jelzéssel látja el a Program listában azokat a munkákat, amikhez ISO hibalapot rögzítettek. Az ISO hibalap abban különbözik a problémás táskától, hogy ez esetben vagy konkrét selejt keletkezik vagy bármi más eltérés a gyártási előírástól. Míg a problémákat az előkészítés vagy a gyártáselőkészítés veszi fel, és azok a termelésig általában megoldásra kerülnek, vagy ha mégsem, akkor is inkább figyelmeztető jellegűek, elővigyázatosságra intenek.

A termelésprogramozásban a Program listában egy felkiáltójel (!) jelzi, ha ahhoz a munkához hibalap tartozik.