Szállítólevél készítés | ScrollMAX

Szállítólevél készítés

A ScrollMAX rendszerben a szállítólevél készítése elsősorban a táskához rögzített diszpó alapján történik. A gyekes által felvitt, illetve a csomagolás és palettázás során beállított adatok alapján a szállítólevél elkészítése általában csak pár kattintás. Azoknál az eseteknél, ahol nem a táskához kapcsolódik a szállítólevél, az Egyéb szállító funkcióval készíthető el a bizonylat.

Táskás szállítólevelet általában a Szállítás lista diszpó sorára duplán kattintva, a Táska szerkesztő Szállítások lapján, a Szállítási listázás és a táska diszpó listáján található Szállító gombbal lehet készíteni. Egyéb lehetőség a QR kódos értesítés, illetve a paletták alapján történő szállítólevél írás.

A program az adott diszpó alapján létrehozza az új szállítólevelet és kitölti a szállítási címet, a típus adatokat és felveszi a sort. Nem alvállalkozói típusú szállítólevélnél a táska megrendelőjét is beállítja, aki a szállítólevél nyomtatványon is megjelenik.

Egy szállítólevélre csak ugyanannak a megrendelőnek a táskái rakhatóak. Ez alól kivétel az Alvállalkozói típusú szállító, ahol a kapcsolódó alvállalkozói megrendelések partnere a megkötés. (Azaz pl. a fóliázóhoz induló bármelyik megrendelő bármelyik táskája összerakható egy szállítólevélre, míg pl. egy Teljes vagy Rész szállításnál már megrendelőnként külön szállítót kell készíteni.)

A szállítóra kerülő táskákat a felső sorban található lenyíló lista tartalmazza. A felső táblázatban a kijelölt táskához kapcsolódó még aktív diszpó sorok láthatóak. Ezekből lehet a Felvesz, illetve Mindet gombbal a sorokat a szállítólevélhez adni. A lenyíló mellett a szokásos táska infogomb található.

A szállítólevél többféle nyelvi sablonnal is készülhet, amit a felső sorban található lenyíló listában lehet megadni. A program csak a nyomtatvány címkéit fordítja le ez alapján, a szállítólevél tartalmát nem. (A partner törzs Kereskedelem lapján minden céghez lehet alapértelmezett sablont beállítani.)

Az ablak középső részén a szállítólevél fejléc adatai állíthatóak be:

Cég, cím és adószám: az első diszpónál megadott szállítási cím, ami a szállítólevél írásánál módosítható.

Címek gomb: a partnerhez rögzített Szállítási címek törzse, ahonnan egy kattintással átvehetőek az adatok a szállítóra. A gombbal elérhető a teljes partner törzs.

Nyomda szállít kapcsoló: csak utólagos listázási szempont, a szállítólevélen nem jelenik meg.

Átvette: ha a szállító érte jön, akkor az átvevő személy neve a mezőben megadható. A törzsadatoknál beállítható, hogy az ilyen esetekben az adat megadása kötelező legyen-e. A gombbal a személy a partnerhez felvitt kontaktok közül választható ki.

Szállító és Név: a szállítást végző cég, saját autó, rendszám, valamint a sofőr neve. A törzsadatoknál beállítható, hogy ezek kitöltése kötelező legyen-e. A gombbal ezek az adatok a partner törzsből választhatóak ki.

Kelt: a szállítás kelte, ami lényegében az aktuális dátum.

Típus: a szállítólevél típusa, megegyezik az első diszpó típusával.

Átvételi elismervény kapcsoló: a rendes példányok után a program átvételi elismervényt is nyomtat.

Megjegyzés: a szállítólevél nyomtatvány fejlécébe kerülő szöveg.

Raklapok: a szállítólevéllel elszállított és az esetleg cserében hozott raklapok száma, amit a program a Raklap elszámolásnál tart nyilván.

Belső megjegyzés: szabad szöveges mező, a szállítással kapcsolatos bármilyen további információ, ami csak a programban érhető el.

Megjegyzés: a szállítással kapcsolatos további információk, megjegyzések. Ezek a szállítólevél nyomtatvány végén meg is jelennek.

A szállítólevélre felvett sorokat az alsó táblázat tartalmazza, a sor adatait a mellette lévő mezőkkel lehet pontosítani.

Megnevezés: a táska munka címe.

Mennyiség: a szállítóra kerülő mennyiség. A diszpó sor felvételekor a program automatikusan a még szállítandó mennyiséggel tölti fel, de ez a tényleges példányszámmal felülírható.

Csomagolás: az egy csomagba/kötegbe/dobozba kerülő példányok száma. A program ez alapján számolja ki és tünteti fel a szállítólevélen a csomagbontást.

Tömeg (g): egy termék tömege. Ez vagy a diszpónál megadott tömeg, vagy a termék kalkulációja alapján számolt érték. Ez alapján kerül a szállítólevélre a nettó és a bruttó kg.

Megjegyzés: a tétellel kapcsolatos további adatok: rendelési szám, cikkszám, raklapjelzés, a diszpónál beállított átvevő neve és telefonszáma és diszpó megjegyzés. Ha a táska FSC/PEFC minősítésű, akkor a törzsadatoknál megadott FSC szöveg is ide kerül.

A Törlés gombbal az adott sor törölhető a szállítóról. A Táska infogomb a sorhoz tartozó táska valamennyi lényeges adatát teszi elérhetővé.


A Megnéz gombbal a rögzítés közben – még a lezárás előtt – ellenőrizni lehet a szállítólevél tartalmát. A Szállító lezárása gomb elmenti és kinyomtatja a szállítólevél nyomtatványt a megadott példányszámban, míg a Szállító PDFbe gomb mentés után egy PDF dokumentumot készít belőle.

A szállítólevél mentésekor

  • az adott diszpó sor kiszállított mennyiségét a program növeli a szállítólevélen megadott mennyiséggel. Ha ezzel elérte vagy meghaladta a kért mennyiséget, akkor a diszpót le is zárja;

  • megrendelői szállítás (Teljes és Rész típus) a szállítólevélen lévő táska állapotát a megadott új állapotúra állítja;

  • a szállítólevél írással kapcsolatos automatikus értesítéseket elküldi;

  • az elszállított és az esetleg kapott EUR raklapok alapján aktualizálja a raklap elszámolást.