Számla beállítása - Számla lap | ScrollMAX

Számla beállítása - Számla lap

Ezen a lapon történik a legtöbb számla vonatkozásában értendő törzsadatok beállítása. A beállítások sok esetben háromszintűek, ebben a menüpontban a globális részt eszközölhetjük, de ezeket lehet partner és táska szinten is szűkíteni/módosítani.

 

Alapértelmezett fizetési mód: megadható, hogy az összes kiállított számlán a fizetés módja egyforma legyen. Kiválasztható átutalás, bankkártya, csoportos beszedés, készpénz vagy utánvét. Ezt a beállítást a partnertörzs Számlázás lapján beállított adat felülírja, így lehetőség van partnerenként ettől eltérni. Táska szinten csak egy Fizetés szöveges utasítást tudunk adni, amennyiben el szeretnénk térni az alap beállítástól, ami megjelenik a számlázás során, de automatikus változást nem generál.

Fizetés határidő a teljesítés dátuma szerint: kijelölés esetén a fizetési határidőt a teljesítés napjától számolja ki a program. Ha nincs kipipálva, akkor a határidő a számla keltéhez igazodik. A partnertörzs egyedi beállítása az itt megadottat felülírja. Táska szinten csak egy Fizetés szöveges utasítást tudunk adni, amennyiben el szeretnénk térni az alap beállítástól, ami megjelenik a számlázás során, de automatikus változást nem generál.

Kp-s számláknál pénztárbizonylat: Pénztár használata esetén készpénzes fizetési módnál a program felkínálja a nyomtatás lehetőségét.

Kimenő számlán kontírszámot is rögzít: a kontírszámok törzsében megadott adatokból lehet választani a számla készítése közben.

EUR számla végén HUF összesítő is: bármilyen HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén a fizetendő végösszeg alatt megjelenik az adóalap, az áfa és a bruttó ár forintosítva.

Számlán a kiállító felhasználó neve is: a programot futtató bejelentkezett felhasználó neve szerepel a kiállított számlán.

Záró szöveg csak a számla legvégén jelenik meg: a számla sablon Záró ablakában megadott szöveget a számla minden oldalának alján feltünteti a program. Ennek a kapcsolónak a használatával csak a legutolsó oldal alján szerepel a záró szöveg.

„PROFORMA Számla”: a proforma számla megkülönböztető neve, ami a kiállított számlán szerepel, pl. Díjbekérő.

TD/EPR dokumentációk feltöltésének ellenőrzése: a nyilatkozat feltöltését a program ellenőrzi, de ez az ellenőrzés ki is kapcsolható.

Bejövő sorszáma: a következő bejövő számla sorszáma. Ha ebbe a mezőbe pl. évszámot írunk, akkor a bejövő számlák sorszáma plusz információként tartalmazza, hogy melyik évben rögzítették azt.

Bejövő számla figyelmeztetés, partner üres bankszámlaszámnál: amennyiben használatban van az Utalási lista, úgy szükség van a partnerek bankszámlaszámának a rögzítésére. Ennek hiányára figyelmeztet a program a kapcsoló segítségével, a számla lezárása előtt egy felugró ablakban.

Bejövő számlán költséghelyet is rögzít: a költséghelyek törzsében megadott adatokból lehet választani a számla készítése közben.

Bevételi pénztárbizonylatnál nyugtát is nyomtathat: pénztár használata esetén szállítói számla iktatását követően a program felkínálja a nyomtatás lehetőségét.

Számla jel: a számla sorszámának fix eleme. Többnyire az aktuális évszám, de lehet betű kombináció is (pl. deviza megkülönböztetés miatt).

Év váltás: az aktuális számlázási év beállítása. Fontos, hogy az új év beállítását követően nincs mód az előző évre számlát kiállítani. Az átírás után a jobb alsó Mentés gombbal az új évszámot menteni kell, és a programot minden számítógépen, ahol számlát állítanak ki, újra kell indítani!

Kimenő számla import mappa: az itt megadott mappából olvassa be a program a kimenő számlákat.

Késedelmi kamat: a Kintlévőség listából indított Fizetési felszólításban ezzel a beállítással számol a program, amitől használat közben el lehet térni.

Nyomtatott példány beállítása: megadható, hogy a különböző számlákat a program hány példányban nyomtassa. A számla lezárása után a program rákérdez a nyomtatandó példányszámra. Az itt beállított alapadatokat kínálja fel, amik egy gombnyomással elfogadhatók vagy átírhatók, de a következő nyomtatásnál újra az alap nyomtatási példányszám jelenik meg a felugró ablakban.

A számlák nyomtatási célja (az adott számítógépen): A ScrollMAX alapértelmezett nyomtatási célja helyett itt beállítható egy külön a pénzügy részére fenntartott nyomtató. Megadható PDF nyomtató is.

Fizetési módok: az itt megadott fizetési módok a programban több helyen is megjelennek. Ezekből lehet kiválasztani ugyanezen az ablakon az Alapértelmezett fizetési módot, valamint a partnertörzs Számázás lapján is ezek közül választhatunk, amennyiben az adott partnerhez a számla beállításoktól eltérőt szeretnénk alapértelmezettként megadni. Az Új számla ablakon is ezek közül lehet választani, ha az alapértelmezettől azon az egy számlán szeretnénk eltérni. A Táska szerkesztő Számla lapján táska szinten is választhatunk, ami szintén felülírja az alap beállítást. Táska szinten csak egy Fizetés szöveges utasítást tudunk adni, amennyiben el szeretnénk térni az alap beállítástól, ami megjelenik a számlázás során, de automatikus változást nem generál.

X nap: a fizetési módokhoz külön-külön megadható, hogy a fizetési határidő a számla kiállításától (vagy más beállítás esetén a teljesítéstől) számolva hányadik napra essen. Ha a partnernél nincs más beállítva, akkor a program ezzel számol.