Számlázás szállítólevél alapján | ScrollMAX

Számlázás szállítólevél alapján

A Pénzügy csoport > Kimenő számlák > Szállítólevélből menüpontban a ScrollMAX rendszer Szállítás moduljában készült szállítólevelek alapján lehet új vevői számlát készíteni.

 

 

Első lépésként a számlázandó szállítóleveleket kell kilistázni. Alapértelmezés szerint a megrendelői szállítások a Teljes és Rész típusú szállítólevelek, ezért a típusnál ezeket már be is jelöli a program. A másik fontos szempont az állapot: itt a még nem lezárt (leszámlázott) állapotok szerepelnek. Természetesen, mind a két beállítás tetszés szerint módosítható.

 

A program a bal felső táblázatban listázza azokat a megrendelőket, akiknek a beállított szűrési szempontok szerint van szállítólevele. A lista melletti táblázatban láthatóak ezek a szállítók, alatta a hozzájuk tartozó tételsorok. valamint a szállítólevélhez tartozó megjegyzés. A kiválasztott szállítólevél nyomtatási képe a Megnéz gombbal hívható elő. A csatolt fájlok (pl. feltöltött beszkennelt eredeti) a szokásos Fájlok gombbal. Ennek felirata félkövér betűtípussal és a fájlok számával jelzi is, ha van már hozzárendelt fájl. A Számlák gombbal a kijelölt szállító tételként szereplő táska eddigi kiszámlázásait lehet ellenőrizni, míg a Történet gomb az adott szállítólevél állapotváltozásait mutatja.

 

A szállítólevél listában a sor elején található jelölőnégyzettel egyszerre több sor is kijelölhető. (Az összes tétel bejelöléséhez, illetve a jelölések törléséhez a fejlécben található négyzet használható.) A kijelölt szállítólevelekkel két művelet végezhető el:

Lezárás számla nélkül gomb: a szállítólevelek állapota Lezárt lesz, így a nyitott szállítólevelek listázásánál már nem jelenik meg.

Számlázás gomb: a kijelölt szállítólevelek alapján a program egy új kimenő számlát generál. A program a számla teljesítésének a legutolsó szállítólevél keltjét állítja be, a megjegyzés mezőbe felsorolja a kiválasztott szállítólevelek számát. A számla tételekhez automatikusan felveszi a táskánál megadott termékdíjat és az egyéb számlázandó tételeket is.

Táska mennyiségek összevonva kapcsoló: ha egy táska több szállítólevélen, illetve több soron szerepel, akkor a program ezeket összevonja és a számlára már csak egy sorként kerül fel (pl. részszállítások több időpontban/különböző címekre).

Szállító fájlok csatolása kapcsoló: a szállítólevélhez kapcsolt fájlokat (pl. szkennelt eredeti) a program a kimenő számlához is felveszi. E-számla esetén ezek a fájlok automatikusan bekerülnek a megrendelőnek elküldött, hitelesített PDFbe is.

 

A sikeres számla mentés után a kiválasztott szállítólevelek állapotát a program Számlázottra állítja. Ha a későbbekben a számlát sztornózzák, akkor ezek a szállítók újra aktívak (Ellenőrzött állapotúak) lesznek.