Dobozonkénti nyilvántartás | ScrollMAX

Dobozonkénti nyilvántartás

A Festék rendszer következő szintje a teljes festék készlet dobozonkénti követése. Így nem csak összesítve látható, hogy egy adott festékből hány kg áll rendelkezésre, hanem az, hogy az milyen kiszerelésekben van. Természetesen az egyes dobozok teljes „életútja” is elérhető: ki és mikor vételezte be, ki használt belőle, ki, mikor és mennyit adott vissza belőle. A Festék rendszer gyártásközi készletével a kiadott festékek elszámolása, követése is megoldott.

A dobozonkénti nyilvántartáshoz a ScrollMAX rendszer Készlet moduljának az ún. sarzsos (csomagbontott) nyilvántartású funkcióját aktiválni kell. Ezeknél a rendszereknél a cikktörzsben jelölni lehet, hogy mely cikkek készletét szeretnénk csomag/tekercs/paletta/doboz/egység/stb. szinten kezelni. Ez a nyilvántartási mód többlet adminisztrációval és valamennyivel fegyelmezettebb adatrögzítéssel jár, de cserében nagyon sok hasznos funkcióval, információval szolgál.

A dobozok nyilvántartásához a program egyedi, csak betűkből álló azonosító kódot generál. A betűs azonosító előnye, hogy jóval rövidebb kódokat tudunk használni, s azok kézi rögzítése (például egy listából manuális kiválasztása) is egyszerűbb, mint a csak számokból álló, hosszú kódoké. (Egy négy betűs kóddal 26*26*26*26, azaz 456.976 különböző címkét generálhatunk.)

A festékek bevételezésekor a mennyiséget dobozonként kell megadni, azaz pl. 20 kg helyett 4x5 kg-t kell felvenni. A program a bizonylat lezárásakor mindegyik dobozhoz generál egy azonosítót és kinyomtat egy kis címkét:

A címkén a mennyiséget direkt nem tüntetjük fel, az a programból is bármikor lekérdezhető. Ezzel elkerüljük, hogy minden felhasználás után új címkét kelljen nyomtatni.

Az integrált ScrollConnect funkciót használó beszállítók a leadott rendelést a saját rendszerükben tudják kezelni. A keverés végén megadják, hogy milyen kiszerelésekben készültek, amit a program a megrendelő nyomda cikkéhez inaktív dobozként előre rögzít és azokhoz azonosítót is generál. A beszállító gyári címkéjén már a nyomda által használt, egyedi azonosító vonalkód kerül. Így ezeknél a megrendeléseknél a bevételezés csak a vonalkódok leolvasását és ezzel a dobozok aktívvá tételét jelenti. Új kódokat és így új címkéket nem kell nyomtatni, ragasztgatni.

 

A Festék rendszer gyártásközi készlete a Termelésben lapon található:

A listában a készletről kiadott és még nem elszámolt összes doboz látható. Itt minden munka a dobozokon lévő azonosítók (vonalkódok) segítségével történik.

 

Festék kivétel készletről

A festék raktárban lévő dobozt a Készletről gomb megnyomásával lehet kivenni.

Az azonosító beolvasása után a rendszer ellenőrzi, hogy a doboz kiadható-e. Ha igen, akkor azt a Raktárról ki gombbal lehet a készletről levenni és a termelési/gyártásközi készletre áttenni. Ilyenkor a program a törzsben megadott mozgással egy kivételezési bizonylatot generál. (Itt természetesen csak a festék cikkszám tartományhoz tartozó cikkeket lehet kiválasztani.)

 

Elszámolás

A termelésben lévő dobozok elszámolása három módon történik:

Megszűnt gomb: a festéket vagy teljesen felhasználták vagy annyira kevés maradt, hogy azt már nem érdemes újra készletre venni.

Összeöntés gomb: két dobozból egy lesz.

A program bekéri a megszűnő és a megmaradó doboz azonosítóját és az új mennyiséget. Ha a két doboz érvényes (létező, termelésbe kiadott doboz) és azonos cikkhez tartoznak, akkor a program az egyik dobozt megszünteti és aktualizálja a másik nyilvántartott mennyiségét. A megmaradó doboz továbbra is termelésben marad.

Készletre vissza gomb: a gyártás után megmaradt, még használható mennyiség visszavételezése készletre.

A listában kiválasztott dobozhoz a program bekéri a megmaradt mennyiséget. (Ez csak abban az esetben lehet több, mint a kiadott, ha előtte egy másik dobozt hozzáöntenek.) A törzsben beállított mozgással egy új bizonylat készül automatikusan és a megadott maradék mennyiség visszakerül a készletbe.

Az egyes festékhez a termelésben lévő dobozok a Termelési program szerinti lista alatt és az Online program Festék listájában is láthatók. Itt az adott sort kiválasztva a program kilistázza, hogy mik vannak már kint; a táblázat melletti Történet gombbal lekérhető, hogy ki és mikor hozta azt ki – azaz kinél is kellene keresni…